จองออนไลน์

ข่าวสาร

Dusit Devarana Hot Springs & Spa Conghua, Guangzhou named The Best Hot Springs Resort in China

The 2015 Asia Hotel Forum (AHF) Annual Meeting and the 10th China Hotel Starlight Awards Presentation Ceremony were recently held in Shanghai, China. The AHF Annual Meeting gathered hoteliers and hospitality leaders to create dialogue, exchange ideas and to share best practice.

At the event’s 10th China Hotel Starlight Awards, Dusit Devarana Hot Springs & Spa Conghua, Guangzhou was named “The Best Hot Springs Resort in China” for its scenic location, luxury architectural design and gracious personalized service. Mr. Lim Boon Kwee, President of Dusit Fudu Hotels & Resorts accepted the award on behalf of the resort team.

Mr. Lim says, “As a flagship resort of Dusit in China, Dusit Devarana Hot Springs & Spa Conghua, Guangzhou has been given this prestigious accolade to prove its successful start. We are confident that the resort will continue to deliver to both local and international guests an inspiring and rejuvenating getaway.”

The China Hotel Starlight Awards is hailed as the “Oscars” of the Chinese hospitality field and is considered one of the most influential awards in the industry. Dusit Devarana Hot Springs & Spa, Conghua, Guangzhou was recognized for its lifestyle concept and gracious Thai service the Dusit brand is synonymous with.

ระยะเวลาเข้าพัก


ห้องพัก และลูกค้า


รหัสการจอง

รหัสการจองแบบกลุ่ม / รหัสของคอร์ปอเรทและโปรโมชั่น / หมายเลขของบริษัทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จองตอนนี้

Dusit Devarana Hot Springs & Spa Conghua, Guangzhou named The Best Hot Springs Resort in China