จองออนไลน์
ห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็ก
รหัสการจองแบบกลุ่ม / รหัสของคอร์ปอเรทและโปรโมชั่น / หมายเลขของบริษัทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
จองตอนนี้

ข่าวสาร

โรงแรมดุสิตดีทู และดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่ร่วมเป็นจิตอาสา ณ สวนเจริญประเทศ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โรงแรมดุสิตดีทู และโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่ นำโดยคุณนิรันดร์ ชมภู รองผู้จัดการทั่วไปพร้อมพนักงาน ร่วมกับสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พร้อมสนับสนุนซุ้มอาหาร ภายในงานมีกิจกรรมแสดงดนตรี ปลูกต้นไม้ เติมสีวาดภาพ และเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณโดยรอบๆ ณ สวนสาธารณะเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ในช่วงเย็น ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันจัดพิธีจุดเทียนชัย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณล็อบบี้ของโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์ 2018
ข่าวประชาสัมพันธ์ 2017
ข่าวประชาสัมพันธ์ 2016