จองออนไลน์
ห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็ก
รหัสการจองแบบกลุ่ม / รหัสของคอร์ปอเรทและโปรโมชั่น / หมายเลขของบริษัทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
จองตอนนี้
จองออนไลน์

เบเกอร์คิทเช่น

  • Baker’s Kitchen-960x480

พบกับตัวเลือกอาหารสุขภาพมากมายที่ปรุงด้วยวัตถุดิบออร์แกนิกและมีความเป็นธรรมชาติ เบเกอร์คิทเช่นมีบรรยากาศอบอุ่นพร้อมต้อนรับท่านที่ชื่นชอบอาหารสุขภาพรสเลิศ โดยห้องอาหารที่เหมาะสมสำหรับครอบครัวนี้มีพื้นที่เล่นสำหรับเด็ก เพื่อให้ผู้ปกครองได้พักผ่อนและคุณหนูได้สนุกสนาน

  • Baker’s-Kitchen-626x390
    เบเกอร์คิทเช่น

    พบกับตัวเลือกอาหารสุขภาพมากมายที่ปรุงด้วยวัตถุดิบออร์แกนิกและมีความเป็นธรรมชาติ เบเกอร์คิทเช่นมีบรรยากาศอบอุ่นพร้อมต้อนรับท่านที่ชื่นชอบอาหารสุขภาพรสเลิศ โดยห้องอาหารที่เหมาะสมสำหรับครอบครัวนี้มีพื้นที่เล่นสำหรับเด็ก เพื่อให้ผู้ปกครองได้พักผ่อนและคุณหนูได้สนุกสนาน

    อ่านเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์