จองออนไลน์
ห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็ก
รหัสการจองแบบกลุ่ม / รหัสของคอร์ปอเรทและโปรโมชั่น / หมายเลขของบริษัทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
จองตอนนี้

การจัดประชุม สัมมนา และจัดเลี้ยง

โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส โคราชคือโรงแรมที่ดีที่สุดสำหรับการจัดประชุมสัมมนาและงานเลี้ยงแบบครบวงจรในโคราชห้องประชุมอันกว้างขวางซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามความต้องการพร้อมทั้งอาหารเลิศรสและบริการในแบบไทย เหมาะสำหรับการจัดงานทุกประเภททั้งทางธุรกิจและงานสังสรรค์ทางสังคม
 • dpko_events-2_960x480
 • dpko_events_960x480
 • dpko_meeting_meeting003
ห้องสัมมนาและจัดเลี้ยง
ห้องบอลรูมสุรนารี ห้องจัดเลี้ยงที่สามารถรับรองแขกได้ถึง 1,000 คน สามารถแบ่งห้องออกเป็นห้องขนาดเล็ก 2 ห้องได้ ดังนี้ ห้องสุรนารี A สามารถจุคนได้สูงสุดถึง 650 ท่าน และห้องสุรนารี B สามารถจุคนได้ถึง 350 ท่าน
ห้องปริ้นเซส 1,2,3,4 และ 5 ห้องอเนกประสงค์ที่สามารถปรับเปลี่ยนการจัดงานได้หลากหลายรูปแบบ โดยสามารถรองรับคนได้ตั้งแต่ 40 ถึง 150 ท่าน
ห้องประชุม ดุสิตบอร์ดรูม ห้องอบรม สัมมนา ที่สามารถจุคนได้ถึง 50 ท่าน
รูปแบบห้องประชุม
Venue Floor Area Dimension (metre) Capacities
Sq. m Width Length Height Banquet Cocktail U-Shape Classroom Theatre Boardroom
Suranaree Ballroom 840 21 40 7 650 1000 100 600 1000 -
Suranaree A 504 21 24 7 250 650 60 250 500 -
Suranaree B 336 16 21 7 150 150 40 120 250 -
Pre Function Area 355 8 38 7 - 350 - - - -
Princess 1 45 5 9 4 30 - 20 20 40 -
Princess 2 45 5 9 4 30 - 20 20 40 -
Princess 3 45 5 9 4 30 - 20 20 40 -
Princess 4 45 5 9 4 30 - 20 20 40 -
Princess 2-4 135 9 15 4 60 100 30 60 120 -
Princess 5 42 6 7 4 30 - 20 20 40 -
Dusit Boardroom 216 9 14 3 80 70 20 40 70 -
Larn Suranarai 4000 - - - 800 1000 - - - -
อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
 • เครื่องทำกาแฟเอสเปรซโซ่ในห้องประชุม
 • บริการชารสเลิศคุณภาพสูง ขนมอบและเบเกอรี่ต่างๆ
 • เจ้าหน้าที่มืออาชีพที่คอยให้บริการตลอดการประชุม
 • เจ้าหน้าที่มืออาชีพที่คอยให้บริการตลอดการประชุม
 • ชุดอุปกรณ์เครื่องเขียนทั้งภายในและภายนอกห้องประชุม
 • อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบใช้สายและแบบไวไฟ
 • อุปกรณ์ควบคุมระบบภาพและเสียง
 • บริการโน็ตบุ๊ค (ตามคำขอ)
แบบห้อง
Dusit Princess Korat_Floor Plan