จองออนไลน์
ห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็ก
รหัสการจองแบบกลุ่ม / รหัสของคอร์ปอเรทและโปรโมชั่น / หมายเลขของบริษัทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
จองตอนนี้

สถานที่ตั้งและที่อยู่

โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส หลานหลวง อยู่บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ท่ามกลางสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของกรุงเทพฯ รายล้อมไปด้วยต้นไม้โบกพลิ้วทั้งสองฝากฝั่งของถนน ลำคลองที่มีมานานกว่าศตวรรษ พระบรมมหาราชวัง และวัดวาโบราณ เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้วมรกต)

จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

  • ป้อมมหานคร
  • วัดมหาธาตุ
  • ท่าราชวรดิษฐ์
  • พระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 ที่อยู่:  269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ จ.กรุงเทพฯ 10100
 โทรศัพท์:  +66 (0) 2281 3088
 โทรสาร:  +66 (0) 2280 1314
 อีเมลล์:  rsvn@royalprincesslarnluang.com