จองออนไลน์
ห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็ก
รหัสการจองแบบกลุ่ม / รหัสของคอร์ปอเรทและโปรโมชั่น / หมายเลขของบริษัทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
จองตอนนี้

ข่าวสาร

Booking.com 

rpll_happening_01

คุณดิเรก อัคนิโรจน์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง, คุณเทวีรัตน์ สุริยพันธุ์, ผู้ช่วยผู้จัดการ และคุณเบญจรัตน์ หรูสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ร่วมเฉลิมฉลอง ที่โรงแรมรอยัลปริ๊นเซสหลานหลวง ได้รับใบรับรอง ให้เป็นโรงแรมสี่ดาว ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบที่ดีมากด้วยคะแนน 8.0 จากลูกค้าที่เข้าพักในปี 2014