จองออนไลน์
ห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็ก
รหัสการจองแบบกลุ่ม / รหัสของคอร์ปอเรทและโปรโมชั่น / หมายเลขของบริษัทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
จองตอนนี้

ข่าวสาร

China’s First DusitPrincess Wellness Resort Opens in Panzhihua City, Sichuan Province 

The highly anticipated DusitPrincess Wellness Resort Panzhihua, Sichuan has officially opened to the public, making it the first internationally branded wellness resort in Panzhihua city, as well as the first DusitPrincess to debut in the People’s Republic of China.

The DusitPrincess Wellness Resort Panzhihua, Sichuan is conveniently situated within the city’s eco-tourism zone, Puda Sunshine International Wellness Resort, which comprises sports venues, a theme park and wellness area. The resort enjoys easy accessibility, being strategically positioned opposite the high-speed train station which is in progress. It is also only 30 minutes by car from the central business district and Panzhihua’s Bao’anying Airport.

Panzhihua City, South of Sichuan Province and adjacent to Yunnan, is an ideal leisure destination, especially during winter as the city is blessed with abundant sunshine almost every day. The daily average temperature during winter is approximately 15ºC, perfect for walks in the surrounding lush landscapes.

The 206-room upper midscale resort includes 169 well-appointed villas with beautiful outdoor garden, an all-day dining restaurant serving nutritious dishes, and an on-site medical centre providing a comprehensive range of wellness programmes and therapeutic Traditional Chinese Medicine.

"Panzhihua is being developed into a new lifestyle destination in West China and it is our honour to introduce DusitPrincess to the city," said Mr. Alan Hou, Hotel Manager of DusitPrincess Wellness Resort Panzhihua, Sichuan. "The resort is designed to appeal to travellers who seek an optimal combination of a great location with gracious service and high quality wellness treatments, and we deliver all of this at very good value for money."