จองออนไลน์
ห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็ก
รหัสการจองแบบกลุ่ม / รหัสของคอร์ปอเรทและโปรโมชั่น / หมายเลขของบริษัทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
จองตอนนี้

ที่ตั้งและการติดต่อ

ที่พักกรุงเทพ ให้ท่านเดินทางไปเที่ยวประเทศไทย ในแหล่งบันเทิงและย่านช็อปปิ้งต่างๆได้อย่างสะดวกโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที และยังสามารถเดินทางด้วยรถไฟใต้ดิน (MRT) และแอร์พอร์ตลิงค์ ซึ่งสะดวกต่อการเดินทางไปยังศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต และศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติไบเทค (BITEC) การเดินทางจากโรงแรมไปยังสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์เพียง 45 นาที และ 25 นาทีสำหรับการเดินทางไปสนามบินดอนเมือง.


สถานที่น่าสนใจ

  • ศูนย์การค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์ สยามดิสคอฟเวอรี่ สยามเซ็นเตอร์ สยามพารากอน เซ็นทรัลเวิลด์
  • ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมกรุงเทพฯ
  • บ้านจิม ทอมป์สัน
  • วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้วมรกต)
  • พระบรมมหาราชวัง
  • ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์


ที่อยู่:     444 มาบุญครองเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (0) 2216 3700
โทรสาร: (0) 2216 3730
อีเมล์:  ppmb@dusit.com