จองออนไลน์
ห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็ก
รหัสการจองแบบกลุ่ม / รหัสของคอร์ปอเรทและโปรโมชั่น / หมายเลขของบริษัทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
จองตอนนี้

การจัดงานแต่งงาน

งานแต่งงานที่จะอยู่ในความทรงจำตลอดไป   งานแต่งงานของคุณคือวันที่คุณจะจดจำไปตลอดชั่วชีวิต ไว้ใจให้ทีมจัดงานแต่งงานมืออาชีพของเราเป็นผู้จัดงานเฉลิมฉลองวันพิเศษนี้ให้กับคุณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส มาบุญครอง กรุงเทพคือสถานที่ยอดเยี่ยมที่รวมการบริการและคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อทำให้วันแต่งงานของคุณเป็นวันแห่งความตราตรึงไปนานแสนนาน
  • 84-wedding1_960x480
  • 85-wedding2_960x480
  • 86-wedding3_960x480
  • 87-wedding4_960x480