จองออนไลน์
ห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็ก
รหัสการจองแบบกลุ่ม / รหัสของคอร์ปอเรทและโปรโมชั่น / หมายเลขของบริษัทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
จองตอนนี้

ที่ตั้งและการติดต่อ

โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ อยู่ในเขตบางนา ที่พักศรีนครินทร์ติดกับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่สุดของกรุงเทพฯ 2 แห่ง และอยู่ใกล้กับศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติ (ไบเทค)

สถานที่เที่ยวศรีนครินทร์สำคัญใกล้เคียง

  • ห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ – 50 เมตร
  • ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค – 1.2 ก.ม.
  • สวนหลวง ร.9 – 2.0 ก.ม.
  • ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติ (ไบเทค) – 7.0 ก.ม.
  • อิเกีย บางนา – 9.0 ก.ม.

ที่อยู่: 53 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพ 10250 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 (0) 2721 8400
แฟกซ์: +66 (0) 2721 8432-3
อีเมล์: dpsb@dusit.com