จองออนไลน์
ห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็ก
รหัสการจองแบบกลุ่ม / รหัสของคอร์ปอเรทและโปรโมชั่น / หมายเลขของบริษัทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
จองตอนนี้

การประชุมและจัดเลี้ยง

โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ในเขตบางนาซึ่งอยู่ท่ามกลางย่านธุรกิจที่สำคัญและใกล้กับศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติ (ไบเทค) ท่านสามารถเดินทางไปยังนิคมอุตสาหกรรมรอบข้างได้โดยง่าย โรงแรมประกอบด้วยด้วยห้องจัดเลี้ยงที่มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจำนวนถึง 11 ห้อง จึงเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดประชุม สัมมนา งานสังสรรค์ และงานเลี้ยงต่างๆ

 • dusit-princess-srinakarin-bangkok_meetings-events_meeting-room_960x480
 • dpsb_meeting_mice001
 • dpsb_meeting_mice003
 • dpsb_meeting_mice009_1
ห้องประชุมและจัดเลี้ยง
ศรีนครินทร์ฮอลล์ รองรับแขกได้สูงสุดถึง 600 ท่านสำหรับการจัดงานเลี้ยงแบบค็อกเทล และสามารถแบ่งออกเป็นสองห้องขนาดเล็กซึ่งเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดงานแต่งงานและการประชุม
เดอะไลบรารี่ 1 และ 2 ตกแต่งในรูปแบบของห้องสมุด เน้นการใช้สีสันที่สดใสและอบอุ่น เหมาะสำหรับการสังสรรค์และการจัดงานแบบเป็นทางการ โถงทางเดินหน้าห้องสามารถจัดเป็นมุมกาแฟและของว่างหรือโต๊ะบุฟเฟต์สำหรับงานเลี้ยงมื้อค่ำก็เป็นตัวเลือกที่ดีเช่นกัน
ห้องประชุม 1,2 และ 3 ห้องประชุมทั้งสามห้องบรรยากาศสว่างสดใส เหมาะสำหรับการจัดประชุมผู้บริหาร การสัมมนา และการจัดอบรมทุกรูปแบบ ภายในห้องประกอบไปด้วยอุปกรณ์วีดีทัศน์แบบครบครันและทีมงานจัดงานเลี้ยงที่เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการ
ห้องปริ้นเซส1, 2 และ 3 ห้องปริ้นเซสเป็นตัวเลือกที่เยี่ยมยอดสำหรับการจัดประชุม การสัมมนาหรือการจัดงานซึ่งรองรับแขกได้สูงสุด 80 ท่านในรูปแบบการจัดแบบเธียเตอร์
รูปแบบห้องประชุม
Venue Floor Area Dimension (metre) Capacities
Sq. m Width Length Height Banquet Cocktail U-Shape Classroom Theatre Boardroom
The Srinakarin Hall 464 29 16 4 400 600 90 280 600 -
The Srinakarin 1 272 17 16 4 200 300 40 160 250 -
The Srinakarin 2 192 12 16 4 120 200 40 90 160 -
The Library 1 95 7 13 3 60 80 30 45 80 25
The Library 2 45 6 8 3 20 30 15 24 30 10
Boardroom 1 51 8 7 3 - - 20 24 50 15
Boardroom 2 48 9 5 3 - - 20 24 50 10
Boardroom 3 37 7 6 3 - - 14 12 30 8
Princess 1 107 9 13 3 60 80 30 45 80 25
Princess 2 107 9 13 3 60 80 30 45 80 25
Princess 3 76 6 13 3 50 60 30 36 60 20
Pool Area 222 - - - 150 200 - - - -
 
อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
 • เครื่องทำกาแฟในห้องประชุม
 • บริการชารสเลิศคุณภาพสูง ขนมอบและเบเกอรี่ต่างๆ
 • ชุดอุปกรณ์เครื่องเขียนทั้งภายในและภายนอกห้องประชุม
 • เจ้าหน้าที่มืออาชีพที่คอยให้บริการตลอดการประชุม
 • อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบใช้สายและแบบไร้สาย
 • อุปกรณ์ควบคุมระบบภาพและเสียง
 • กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ทีม
แบบห้อง
Dusit Princess Srinakarin
 
งานแต่งงาน

ด้วยความทันสมัยของโรงแรมดุสิต ปริ้นเซส ศรีนครินทร์ จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดงานหมั้นหรืองานแต่งงาน ทั้งงานแบบไทย จีน หรือตะวันตก ด้วยทีมจัดงานเลี้ยงและงานแต่งงานที่มากด้วยประสบการณ์และความทุ่มเทเพื่อรังสรรค์ให้วันสำคัญของท่านเป็นดังที่ฝันไว้ ประกอบด้วยแพคเกจงานแต่งงานและการจัดเลี้ยงหลากหลายประเภทให้ท่านได้เลือกสรร ไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงแบบค็อกเทล บุฟเฟต์อาหารไทยหรือนานาชาติ และจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีน รวมถึงมีบริการจัดงานเลี้ยงนอกสถานที่อีกด้วย

นโยบายการสร้างความยั่งยืนในการจัดงานของดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล

นโยบายการสร้างความยั่งยืนในการจัดงานนี้ ได้ระบุถึงองค์ประกอบหลักของการจัดงานภายใต้แนวคิดเพื่อสร้างความยั่งยืน ได้แก่ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และความก้าวหน้าของสังคม
หลักดำเนินกิจการของดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนลคือ เพื่อมอบบริการจากใจอันงดงาม สร้างความประทับใจทั่วโลกโดยยึดหลักการความรับผิดชอบ การรวมเป็นหนึ่ง ความเที่ยงตรง และ ความโปร่งใส และมีค่านิยมขององค์กร ที่กล่าวไว้ว่า “เราใส่ใจ”กับทุกคน “เราเต็มที่”กับทุกสิ่ง และ “เราทำได้”ทุกทุกอย่าง

ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล จะทำระบบการสร้างความยั่งยืนการในการจัดงาน โดยมีหลักเกณฑ์ชี้วัดตามมาตรฐาน ISO20121 เพื่อจัดการกับความยั่งยืนในระบบห่วงโซ่อุปทาน วงจรการจัดงาน รวมถึง การสนับสนุนวัตถุประสงค์ เป้าหมายองค์กร และ การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ

ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนลได้วางแนวทางการปฎิบัติเพื่อสร้างความยั่งยืนในการจัดงาน ไว้ดังนี้

 • การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึง การลด การนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือ การแปรสภาพเพื่อนำมาใช้ใหม่ของทรัพยาการ การใช้น้ำ พลังงาน และ วัสดุ  
 • ปกป้องและป้องกันมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม
 • สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เห็นคุณค่าของการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน
 • สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
 • สนับสนุนช่องทางการจัดหาที่ยั่งยืนให้กับผู้ค้า
 • สนับสนุนความตระหนักในด้านการกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงการปฏิบัติให้เกิดผล เป็นแรงสนับสนุนหลักการสร้างความยั่งยืน เน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ ทำการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดงานอย่างยั่งยืน