• ระยะเวลาเข้าพัก
 • ห้องและผู้เข้าพัก
  ห้องพัก
  ผู้ใหญ่
  เด็ก
 • รหัสการจอง
  รหัสการจองแบบกลุ่ม / รหัสของคอร์ปอเรทและโปรโมชั่น / หมายเลขของบริษัทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  รหัสการจอง

ที่ตั้งและการติดต่อ

เวสท์เบย์ เขตธุรกิจใหม่ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วของโดฮา โรงแรมดุสิตโดฮาตั้งอยู่ในใจกลางย่านเวสท์เบย์ที่มีชื่อเสียง พบกับโดฮาคอร์นีชที่อยู่เพียงหน้าประตูของท่าน นอกจากนี้ยังใกล้เคียงกับเขตทางการทูต การเงิน กระทรวง และสำนักงานของรัฐต่าง ๆ

ที่อยู่ เขตดิโพลมาธิก เวสท์เบย์ ป.ณ. 23373 โดฮา กาตาร์
โทรศัพท์ +974 4004 4444
อีเมล์ info.dhdo@dusit.com