• ระยะเวลาเข้าพัก
 • ห้องและผู้เข้าพัก
  ห้องพัก
  ผู้ใหญ่
  เด็ก
 • รหัสการจอง
  รหัสการจองแบบกลุ่ม / รหัสของคอร์ปอเรทและโปรโมชั่น / หมายเลขของบริษัทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  รหัสการจอง

ที่ตั้งและการติดต่อ

โรงแรม ดุสิตธานี กวม รีสอร์ท ตั้งอยู่บนกลางใจแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะกวม

ที่อยู่ 1227 Pale San Vitore Road, Tumon, Guam 96913
โทรศัพท์ +1 (671)648-8000
แฟ็กซ์ +1 (671) 648-8008
อีเมล์ dtgu@dusit.com