• ระยะเวลาเข้าพัก
 • ห้องและผู้เข้าพัก
  ห้องพัก
  ผู้ใหญ่
  เด็ก
 • รหัสการจอง
  รหัสการจองแบบกลุ่ม / รหัสของคอร์ปอเรทและโปรโมชั่น / หมายเลขของบริษัทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  รหัสการจอง

ที่ตั้งและการติดต่อ

ดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย ที่พักเชียงรายตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำกกในจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยและยังอยู่ใกล้กับตัวเมืองเชียงรายทำให้ท่านสะดวกต่อการเดินทางไปสัมผัสกับเชียงรายที่เที่ยวทัศนียภาพและกลิ่นอายทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือ อาทิ เช่น ทิวเขาสูงใหญ่ ป่าไม้ที่เขียวชอุ่ม ลำน้ำและวัดวาโบราณ รวมไปถึงการสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเขา

ที่อยู่: 1129 ถนน ไกรสรสิทธ์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จ.เชียงราย ประเทศไทย 57000
โทรศัพท์:  +66 (0) 5360 7999
โทรสาร: +66 (0) 5371 5801
อีเมล์: dicr@dusit.com