DTKR_Happening_Dusit-Smile-Night
โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท รวบรวมกองทุนกว่า 350,000 บาท เพื่อมอบให้แก่มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (OPERATION SMILE THAILAND)

December 2015

โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท ร่วมกับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม แห่งประเทศไทย (OPERATION SMILE THAILAND) เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆ ทั่วประเทศไทยให้ได้มากเท่าที่จะมากได้


ในเดือน พฤศกายน ที่ผ่านมา โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท ได้รวบรวมทุนกว่า 474,598 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าสิบแปดถ้วน) ในงานดุสิตสไมล์ไนท์ ซึ่งเป็นงานเลี้ยงอาหารค่ำการกุศล ทั้งนี้ทางโรงแรมดุสิตธานี กระบี่ ได้จัดสรรเงินกองทุนออกเป็น 2 ส่วน เพื่อมอบให้แก่มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม OPERATION SMILE THAILAND จำนวน 355,948 บาท (สามแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับเด็กๆในการผ่าตัดรักษาโรคปากแหว่ง และ / หรือ เพดานโหว่ และอีกกองทุนหนึ่งจำนวน 118,650 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จะนำไปมอบให้กับเด็กๆที่ด้อยโอกาสในจังหวัดกระบี่


“การให้ในครั้งนี้ได้ผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่มาก” นาย อูธ ลีนฮาร์ต ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ทกล่าว เหลุผลที่เราจับมือกันกับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม แห่งประเทศไทย (OPERATION SMILE THAILAND) เพราะเราเชื่อมั่นว่าการรักษารอยยิ้มนั้นหมายถึงการสร้างสุขและช่วยให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้ จุดมุ่งหมายหลักของเราคือมอบรอยยิ้มให้แก่เด็กๆและให้พวกเขาได้มีความสุขเหมือนเด็กคนอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ
 • ระยะเวลาเข้าพัก
 • ห้องและผู้เข้าพัก
  ห้องพัก
  ผู้ใหญ่
  เด็ก
 • รหัสการจอง
  รหัสการจองแบบกลุ่ม / รหัสของคอร์ปอเรทและโปรโมชั่น / หมายเลขของบริษัทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  รหัสการจอง
ข่าวประชาสัมพันธ์
TMVS-Award
โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ทรับรางวัล “ตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย” (Thailand MICE Venue Standard 2020) ตามมาตรฐานการรับรองของสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (Thailand Convention & Exhibition Bureau)
โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ทรับรางวัล “ตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย” (Thailand MICE Venue Standard 2020) ตามมาตรฐานการรับรองของสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (Thailand Convention & Exhibition Bureau)..
DTKR_News_Booking
รางวัล Traveller Review Awards 2020 จาก Booking.com
โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท พิชิตรางวัล “Traveller Review Awards 2020” ด้วยคะแนน 8.9 เต็ม 10 จาก Booking.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับการเดินทางที่ใหญ่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ขอขอบคุณพนักงานสำหรับความทุ่มเทในการทำงานและแขกคนสำคัญทุกคนซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เราได้รับรางวัลนี้
Apollo-Award-DTKR-370x231
รับรางวัล “Customers Choice Award 2018/2019” จากอพอลโล
โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท พิชิตรางวัล “Customers Choice Award 2018/2019” ระดับโกลด์ในหมวดโรงแรม 4+ และ 5 ดาว จากการสำรวจความคิดเห็นลูกค้าประจำปีโดยอพอลโลเพื่อ มอบรางวัลให้กับโรงแรมที่เป็นเลิศด้านการบริการลูกค้า และความเป็นมืออาชีพ..
ข่าวประชาสัมพันธ์ 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์ 2018