• ระยะเวลาเข้าพัก
 • ห้องและผู้เข้าพัก
  ห้องพัก
  ผู้ใหญ่
  เด็ก
 • รหัสการจอง
  รหัสการจองแบบกลุ่ม / รหัสของคอร์ปอเรทและโปรโมชั่น / หมายเลขของบริษัทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  รหัสการจอง

การเดินทาง

โดยเครื่องบินทะเล

เดินทางโดยเครื่องบินทะเลนับเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ในตัวของมันเอง อากาศยานปีกตรึงที่ลอยน้ำได้นี้ มอบประสบการณ์หรูของการลงจอดและนำเครื่องขึ้นจากผิวน้ำทะเล กระจกหน้าต่างใสขนาดใหญ่ของเครื่องบินอันโดดเด่นนี้ เหมาะมากสำหรับการถ่ายรูปขณะทำการบิน เครื่องบินนี้นำนักท่องเที่ยวจากท่าอากาศยานทางทะเล ที่อยู่ติดกับท่าอากาศยานนานาชาติมาเล่ไปส่งยังหลายรีสอร์ท ชมความงามแทบลืมหายใจของมัลดีฟส์ขณะบินอยู่เหนือทะเลสาบน้ำตื้น รีสอร์ทที่พักและหมู่เกาะที่ปราศจากผู้คนอาศัยอยู่


ระยะเวลาดำเนินการบิน: 35 นาทีจากท่าจอดเครื่องบินทะเลที่สนามบินมาเล่ถึงดุสิตธานี มัลดีฟส์

ราคา: ราคารวม 514 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป) ต่อเที่ยวบินไป-กลับ
  ราคารวม 257 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับเด็ก ต่อเที่ยวบินไป-กลับ
  ไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กที่มีอยู่ต่ำกว่า 2 ปี
  ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

โดยเครื่องบินภายในประเทศ

เดินทางโดยเที่ยวบินแสนสบายของสายการบิน FlyMe สู่ท่าอากาศยานภายในประเทศธาราวานดูในจังหวัดบา อะทอล จากนั้นคุณจะได้รับการต้อนรับจากทีมผู้แทนของเราที่ท่าอากาศยานภายในประเทศและนำท่านไปยังท่าจอดเรือเร็ว ใช้เวลาการเดินทาง 10 นาทีด้วยเรือเร็วเหนือท้องน้ำสีฟ้าครามของมหาสมุทรอินเดีย ก็จะถึงรีสอร์ทโดยใช้เวลาเพียงไม่นาน


ระยะเวลาเดินทาง: 20 นาทีจากท่าอากาศยานภายในประเทศในมาเล่ถึงท่าอากาศยาน ธาราวานดูและอีก 10 นาทีด้วยเรือเร็วถึงดุสิตธานี มัลดีฟส์

ราคา: ราคารวม 295 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป) ต่อเที่ยวบินไป-กลับ
  ราคารวม 295 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับเด็ก ต่อเที่ยวบินไป-กลับ
  ไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กที่มีอยู่ต่ำกว่า 2 ปี
  ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

การสำรองเที่ยวบิน:

ทางรีสอร์ทจะทำการสำรองเที่ยวบินเครื่องบินทะเล / เที่ยวบินภายในประเทศในนามของแขกที่มาพัก โดยจะคิดค่าใช้จ่าย ณ เวลาที่เช็คเอาท์ออกจากรีสอร์ท

กรุณาแจ้งให้เราทราบถึงเวลาที่ท่านต้องการเที่ยวบินรับส่ง ขณะที่ทำการสำรองห้องพักผ่าน dusit.com หรือผ่านทีมงานสำรองห้องพักของเราที่อีเมล์ resmaldives@dusit.comเวลาทำการและตารางบิน:

เครื่องบินทะเลให้บริการช่วงกลางวันตั้งแต่ 06.30 น. – 16.00 น. ขณะที่เครื่องบินภายในประเทศให้บริการระหว่าง 06.30 น. และ 23.30 น. อย่างไรก็ตาม ความถี่และช่วงเวลาของทั้งเครื่องบินทะเลและเที่ยวบินภายในประเทศขึ้นอยู่กับปัจจัยน้ำหนักบรรทุกของผู้โดยสาร สภาพอากาศ และเที่ยวบินระหว่างประเทศที่เดินทางมาถึงในวันตามที่ได้แจ้งไว้

การสำรองที่นั่งให้ลูกค้าบนเที่ยวบินมายังรีสอร์ท จะพิจารณาตามความสะดวกและเหมาะสม ของเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ท่านจะโดยสารมาและกลับ

บริษัทภายนอกซึ่งให้บริการเครื่องบินทะเลและเที่ยวบินภายในประเทศเป็นผู้กำหน ตารางบิน ซึ่งจะมีการแจ้งให้ทางรีสอร์มทราบหนึ่งวันก่อนการเดินทางมาถึงและการเดินทางกลับของท่าน กรุณายืนยันเวลาที่ต้องการเดินทางกับทางรีสอร์ทโดยตรง


เงื่อนไขกระเป๋าสัมภาระ:

25 กิโลกรัมต่อท่านรวมทั้งกระเป๋าถือ สัมภาระที่เกินจากกำหนด จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

กระเป๋าสัมภาระที่จะเช็คอินเข้าสู่ที่เก็บสัมภาระใต้เครื่องบินจะต้องหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนกระเป๋าถือที่นำติดตัวอนุญาตให้ถือไม่เกินท่านละ 1 ใบและขนาดไม่เกิน 20″ x 12″ x 7″ และมีน้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม


ก่อนการเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ อิบราฮิม นาซีร์ มาเล่:

ตัวแทนของทางรีสอร์ทที่ท่าอากาศยานจะรอต้อนรับท่านเมื่อมาถึง ที่บริเวณด้านนอกของอาคารผู้โดยสาร โดยถือป้ายที่มีสัญลักษณ์ของดุสิตธานี และจะช่วยเหลือดูแลและนำท่านเดินทางมายังรีสอร์ท นอกจากนี้ ดุสิตธานี มัลดีฟส์ยังได้เตรียมห้องรับรองสำหรับผู้โดยสารเครื่องบินทะเลไว้ที่ท่าอากาศยานด้วย ซึ่งจะมีบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ และอาหารว่าง ส่วนผู้โดยสารที่เดินทางต่อด้วยเที่ยวบินภายในประเทศจะถูกนำมายังห้องรับรองผู้โดยสารของอาคารท่าอากาศยานภายในประเทศ


สงวนสิทธิ์:

ดุสิตธานี มัลดีฟส์ขอสงวนสิทธ์ในการให้บริการเครื่องบินทะเล / เที่ยวบินในประเทศ สำหรับการเดินทางของแขกทุกท่านซึ่งเดินทางและกลับโดยเที่ยวบินระหว่างประเทศจาก/ ถึงท่าอากาศยานนานาชาติมาเล่โดยใช้บริการของบริษัทให้บริการเที่ยวบินภายนอก แขกแต่ละท่านที่ตกลงยินยอมที่จะใช้บริการเครื่องบินทะเล / เครื่องบินภายในประเทศ จะต้องยินยอมที่จะรับความเสี่ยงทั้งหมดด้วยตนเอง โดยดุสิตธานี มัลดีฟส์ บริษัทต้นสังกัด บริษัทลูกและบริษัทในเครือทั้งหมดรวมทั้งพนักงาน ผู้บริหาร ตัวแทน และลูกจ้างทั้งหมดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรับผิดหรือการชดเชยและความรับผิดใดๆทั้งสิ้น


อนึ่ง ถึงแม้ทางรีสอร์ทจะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือในการสำรองที่นั่งทั้งบนเครื่องบินทะเลกับสายการบินทรานส์ มัลดีเวียน แอร์ไลน์หรือเที่ยวบินภายในประเทศมายังท่าอากาศยาน ธารวานดูแต่ทางรีสอร์ทมิใช่ผู้ควบคุมตารางเวลาเที่ยวบิน และเวลาในการเดินทาง ซึ่งบางครั้งอาจจะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ หรือจากการเดินทางเชื่อมต่อกับเที่ยวบินระหว่างประเทศ และกฎความปลอดภัยในการบิน