จองออนไลน์
เงื่อนไขและข้อตกลง
 1. การสำรองห้องพักสามารถจองผ่านได้ทุกช่องทางของดุสิตฯ (ทางเว็บไซต์ dusit.com หรือ จองโดยตรงกับโรงแรมแต่ละสาขา)
 2. สิทธิพิเศษไม่สามารถใช้ร่วมกับราคาตามประเภทดังต่อไปนี้
  • ราคาห้องพักที่ไม่ได้ประกาศผ่านทางสาธารณะ เช่น ราคาลูกค้ากลุ่มบริษัท ราคาที่พักแบบกลุ่ม หรือ ราคาพิเศษที่เสนอผ่านทางอีเมลล์ส่วนตัวโดยตรง
  • ราคาสำหรับสมาชิกพิเศษทั้งแบบกลุ่มหรือเดี่ยวที่ได้เป็นสมาชิกตามเกณฑ์ที่เคยระบุไว้ รวมทั้งที่พนักงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ สมาชิกบัตรดุสิตโกลด์
  • ราคาแพคเกจได้รวม บริการนวดสปา ห้องอาหาร และบริการอื่นๆ ไว้แล้ว
  • ราคาพิเศษสำหรับลูกค้าที่พัก 7 คืนขึ้นไป
  • ราคาที่มีการประมูลผ่านเว็บไซต์
  • ราคาที่ไม่ได้ระบุชื่อโรงแรมจนกว่าจะทำการจองและยืนยันการจองเรียบร้อย
  • ราคาที่มีการสำรองจ่ายล่วงหน้า โดยมีการหักราคาจากรหัสลดราคา บัตรกำนัล คูปอง และ ใบรับรอง
 3. ห้องพักในราคาดีที่สุด กับ ราคาพิเศษ จะต้องทำการจองให้เรียบร้อยภายใน 24 ชั่วโมง และจะต้องเป็นการจองโรงแรมเดียวกัน ห้องประเภทเดียวกัน จำนวนผู้เข้าพัก และ วันที่เข้าพักวันเดียวกัน
 4. ใช้กฏในการสำรองห้องพัก หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดียวกัน เช่น การยกเลิก กรณีที่ไม่มาเข้าพัก และการชำระค่าห้องพักล่วงหน้า
 5. ทางดุสิตฯ จะทำการตรวจสอบสิทธิพิเศษสำหรับการจองห้องพักราคาพิเศษภายในเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับเอกสารการจอง (การขอใช้สิทธิ์จะต้องทำให้สำเร็จก่อนเข้าเช็คอิน และจะต้องทำการยืนยันห้องพักอย่างน้อย 48 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนวันเข้าพัก)
 6. ราคาพิเศษจะต้องทำการจองผ่านระบบการจองทั่วไป และ ได้รับการอนุมัติจากทางดุสิตฯ
 7. ทางดุสิตฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หรือ ค่าเสียหายใดๆ ในกรณียกเลิกที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากช่องทางของดุสิตฯ
 8. ราคาที่เปรียบเทียบจะยังไม่รวมค่าบริการเพิ่มเติม ค่าภาษี หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับราคาห้องพัก และจะเป็นราคารวมก็ต่อเมื่อได้ทำการจองกับทางดุสิต
 9. ขอสงวนสิทธิ์ในการ เปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. หากมีการจองห้องพักติดต่อกันหลายคืนจะทำการคิดราคาห้องพักแยกแต่ละคืน
 11. ถ้าหากวันเข้าพักไม่มีประเภทห้องตามที่ทำการจองไว้ ทางดุสิตฯจะอัพเกรดห้องให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 12. หากสิทธิ์ที่นำมาใช้ไม่ตรงตามที่กฎหมายกำหนด ทางดุสิตฯ   ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 13. หากพบว่าท่านได้ทำการชำระค่าห้องพักล่วงหน้าในราคาปกติในเว็บไซต์ dusit.com และทำการจองในราคาพิเศษลงบนเว็บไซต์เดียวกัน ทางดุสิตฯจะคืนเงินเต็มจำนวนในราคาที่จองก่อน ผ่านทางบัตรเครดิต และจะคิดราคาในอัตราราคาห้องใหม่
 14. สามารถรับสิทธิ์ได้ต่อการเข้าพักในแต่ละครั้ง (การเข้าพักมีข้อกำหนดคือในจำนวนวันที่เข้าพักต่อเนื่องทั้งหมดจะต้องเป็นผู้พักคนเดิมและจะต้องเป็นโรงแรมเดิม โดยไม่สามารถเช็คเอ้าท์แล้วเช็คอินกลับเข้ามาใหม่ในโรงแรมเดิมได้)
แบบฟอร์มสำหรับร้องเรียน
รายละเอียดการจองห้องพัก
คำนำหน้า
นามสกุล
ชื่อ
วันที่เช็คอิน
วันที่เช็คเอาท์
โรงแรม
หมายเลขยืนยันการจอง
รายละเอียดเว็บไซต์ที่พบส่วนลดที่มากกว่า
ชื่อเว็บไซต์
ส่วนลด
หมายเลขยืนยันการจอง
รายละเอียดสำหรับการติดต่อ
อีเมล์
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
ประเทศที่พัก
แสดงความคิดเห็น
ส่ง
Thank you for your submit