ปลายทาง
แขก
โปรโมชัน
Dusit Princess Moonrise Beach Resort - Pool

ดุสิตปริ๊นเซส

การต้อนรับที่อบอุ่น การบริการที่มีประสิทธิภาพ ราคาที่เป็นกันเอง

โรงแรมและรีสอร์ตของ ดุสิต ปริ๊นเซส ทุกแห่งล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อสะท้อนถึงวัฒนธรรมและลักษณะของชุมชนท้องถิ่น แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือความเป็นมิตรและความเรียบง่าย สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ ในโรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ทุกแห่งล้วนออกแบบมาเพื่อนักเดินทางที่มีตรรกะ ผู้ซึ่งชื่นชมในคุณค่าและความสะดวกสบายที่สัมผัสได้จริง