จองออนไลน์

ห้องพัก และลูกค้า

รหัสการจอง
รหัสการจองแบบกลุ่ม / รหัสของคอร์ปอเรทและโปรโมชั่น / หมายเลขของบริษัทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จองตอนนี้

เอกสารสำหรับพันธมิตรการตลาด

ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรการตลาด

ฝ่ายพันธมิตรการตลาด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับฝ่ายพันธมิตรการตลาดของเรา
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิต มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าทางธุรกิจทั้งในด้านสายการบินชั้นนำและธนาคารต่างๆ เพื่อมอบสิทธิประโยน์ให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

สายการบิน

  • 500 ไมล์ ต่อการเข้าพัก
  • 500 ไมล์ ต่อการเข้าพัก
  • 500 คะแนน ในประเทศไทย; 750 คะแนน ในประเทศอื่นๆ
  • 800 ไมล์ ต่อการเข้าพักโรงแรมในเครือดุสิตธานี,ดุสิตเดวาราณา และดุสิตดีทู และ 400 ต่อการเข้าพักโรงแรมในเครือดุสิตปริ๊นเซส รีสอร์ท
  • 500 ไมล์ ต่อการเข้าพัก
  • 500 ไมล์ ต่อการเข้าพักโรงแรมในเครือดุสิตธานี,ดุสิตเดวาราณา และดุสิตดีทู และ 250 ต่อการเข้าพักโรงแรมในเครือดุสิตปริ๊นเซส รีสอร์ท
  • 500 คะแนนต่อการเข้าพัก; 50 คะแนน เมื่อใช้บริการห้องอาหารของโรงแรมที่เข้าร่วม
  • 800 ไมล์ ต่อการเข้าพัก
  • 500 ไมล์ ต่อการเข้าพักโรงแรมในเครือดุสิตธานี,ดุสิตเดวาราณา และดุสิตดีทู และ 300 ต่อการเข้าพักโรงแรมในเครือดุสิตปริ๊นเซส รีสอร์ท
  • mabuhay-miles-mar2016500 ไมล์ ต่อการเข้าพัก
  • 500 ไมล์ ต่อการเข้าพักโรงแรมในเครือดุสิตธานี,ดุสิตเดวาราณา และดุสิตดีทู และ 250 ต่อการเข้าพักโรงแรมในเครือดุสิตปริ๊นเซส รีสอร์ท
  • 1000 ไมล์ ต่อการเข้าพัก
  • 500 ไมล์ ต่อการเข้าพัก
  • 500 ไมล์ ต่อการเข้าพัก

ธนาคารและบัตรเครดิต

พันธมิตรการตลาดอื่นๆ