จองออนไลน์

ห้องพัก และลูกค้า

รหัสการจอง
รหัสการจองแบบกลุ่ม / รหัสของคอร์ปอเรทและโปรโมชั่น / หมายเลขของบริษัทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จองตอนนี้

เอกสารสำหรับพันธมิตรการตลาด

ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรการตลาด

ฝ่ายพันธมิตรการตลาด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับฝ่ายพันธมิตรการตลาดของเรา
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิต มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าทางธุรกิจทั้งในด้านสายการบินชั้นนำและธนาคารต่างๆ เพื่อมอบสิทธิประโยน์ให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ธนาคารและบัตรเครดิต

พันธมิตรการตลาดอื่นๆ