Dusit Hero Image
Dusit Hero Image
Dusit Hero Image
Dusit Hero Image
Dusit Hero Image

婚庆

在Dusit Thani Kyoto,我们为你打造一个融合日本传统和现代气息的豪华空间,为你庆祝浪漫旅程的开启。我们还可以为你安排在历史悠久的场地举办婚礼,让你在古老的传统中开始新的人生阶段。