เวลเนส

แหล่งผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากเมืองที่สับสนพลุกพล่าน

การดูแลสุขภาพที่มีรากฐานมาจากปรัชญาไทยดั้งเดิม ที่เน้นความสงบและความงามจากภายใน น้ำสปามอบบริการเพื่อความผ่อนคลายที่เหนือความคาดหมาย ที่จะรวมความสมดุลของทั้งร่างกายและจิตใจเข้าด้วยกัน หากแปลไทยแล้ว คำว่า "น้ำ" เป็นหนึ่งชื่อของแนวคิดทั้งสี่ประการของสปาแห่งนี้คือ ธรรมชาติ น้ำมันหอมระเหย นวด และน้ำ