Destination
Guests
Promo
dusit thani laguna phuket - Angsana Spa

สปา

อังสนาสปา - สถานที่เงียบสงบอันเอื้อต่อการพักผ่อนทุกประสาทสัมผัส

อังสนาสปา เป็นชื่อที่นำมาจากต้นอังสนาที่มีความโดดเด่นดูแปลกตา ซึ่งพบในป่าฝนเขตร้อนของเอเชีย ก้าวเข้าสู่ภายในพื้นที่อันเงียบสงบดุจสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ รับการทักทายที่ฝ่ายต้อนรับ แล้วผ่อนคลายที่หนึ่งใน 5 ห้องสปาส่วนตัวของเรา ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางของสวนอันสดชื่นพร้อมบ่อที่มีประกายสดใสระยิบระยับ

Spa