Angsana Spa

สปา

อังสนาสปา – ผ่อนคลายทุกประสาทสัมผัสที่สปาขึ้นชื่อ ณ ภูเก็ต

อังสนาสปา เป็นชื่อที่นำมาจากต้นอังสนาที่มีความโดดเด่นดูแปลกตา ซึ่งพบในป่าฝนเขตร้อนของเอเชีย ก้าวเข้าสู่ภายในบรรยากาศอันเงียบสงบดุจสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แล้วผ่อนคลายไปกับโปรแกรมการปรนนิบัติจากผู้เชี่ยวชาญ ในห้องสปาส่วนตัวของเรา ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางของสวนอันสดชื่นพร้อมบ่อที่มีประกายสดใสระยิบระยับ

Spa