All restaurants

  • เวลาเปิดทำการ: 
    วันเสาร์ถึงวันพฤหัสบดี | 16:00 น. – 02:00 น
    วันศุกร์ | 13:00 น. – 02:00 น
  • การแต่งกาย: ชุดลำลองแบบสุภาพ
  • รูปแบบห้องอาหาร: การรับประทานอาหารแบบสบายๆ

สำหรับการจองโต๊ะ โปรดโทรศัพท์ +974 3082 0469 หรือส่งอีเมล์ไปที่ dining.dusitdoha@dusit.com