All restaurants

  • เวลาเปิดทำการ:
    อาหารเช้า: 7:00 ถึง 10:30 น.
    อาหารกลางวัน: 10:30 ถึง 18:00 น.
    อาหารเย็น 18:00 ถึง 23:00 น. รับออร์เดอร์สุดท้ายเวลา 22:30 น.
  • สถานที่: ชั้น 1 ข้างน้ำตก
  • การแต่งกาย: ชุดลำลอง

สำหรับการจอง โปรดติดต่อหมายเลขภายใน 7306